خانه / دسته‌بندی نشده / دانلود من حق دارم

دانلود من حق دارم

من حق دارم

من حق دارم

gt;p gt;فرمت فایل: ورد – Word ( — قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 2من حق دارم منظور از حق چيزهايي است كه يك انسان به دليل مقام انساني خود، شايستگي داشتن آن را دارد. انسان ها از ابتداي خلقتوتولّدداراي حقوق طبيعي هستند. 3. حقوق ما درخانه و خانواده عبارتند …

تصاویر برای من حق دارم

{“id”:”HdjLNC_rLhLWFM:”,”oh”:450,”ou”:”https://gama.ir/uploads/thumbs/pp/83cc84282f9aabeccb5723691e24cd2b/1-20.png”,”ow”:800,”pt”:”gama.ir/uploads/thumbs/pp/83cc84282f9aabeccb572369…”,”rh”:”gama.ir”,”rid”:”_csAKx1-Hvf_aM”,”rt”:0,”ru”:”https://gama.ir/learnfiles/detail/2839/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87%20%7C%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%202:%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85″,”sc”:1,”st”:”گاما”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTlBAo103eVwlha-1n3xmnDj_CFeB6ccz3Kro79GFhBBwGHsZexTvuBJmMq”,”tw”:160}

{“ct”:6,”id”:”XyJUYGZnTZEhtM:”,”oh”:210,”ou”:”http://img.tebyan.net/big/1392/08/187154126221231681890108816917518237130142.jpg”,”ow”:180,”pt”:”img.tebyan.net/big/1392/08/18715412622123168189010…”,”rh”:”article.tebyan.net”,”rid”:”ktJV3JqzhZvZJM”,”rt”:0,”ru”:”http://article.tebyan.net/261599/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%AD%D9%82-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-“,”sc”:1,”st”:”تبیان”,”th”:99,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTs0rHIBr5b3jkOjKOKmZruNRmMagHGGzffb3zv61eVVew2A7Rs0WqU3g”,”tw”:85}

{“id”:”n4SRNj4mRi13uM:”,”oh”:450,”ou”:”https://gama.ir/uploads/thumbs/pp/83cc84282f9aabeccb5723691e24cd2b/1-10.png”,”ow”:800,”pt”:”gama.ir/uploads/thumbs/pp/83cc84282f9aabeccb572369…”,”rh”:”gama.ir”,”rid”:”_csAKx1-Hvf_aM”,”rt”:0,”ru”:”https://gama.ir/learnfiles/detail/2839/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87%20%7C%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%202:%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85″,”sc”:1,”st”:”گاما”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSC86dRVkOBTfx-M2MncdcAoA109NIlVE-vl8pHJay93fpiyn7PMYs94CLp”,”tw”:160}

{“id”:”7VkNpHRbJFix_M:”,”oh”:450,”ou”:”https://gama.ir/uploads/thumbs/pp/83cc84282f9aabeccb5723691e24cd2b/1-21.png”,”ow”:800,”pt”:”gama.ir/uploads/thumbs/pp/83cc84282f9aabeccb572369…”,”rh”:”gama.ir”,”rid”:”_csAKx1-Hvf_aM”,”rt”:0,”ru”:”https://gama.ir/learnfiles/detail/2839/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87%20%7C%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%202:%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85″,”sc”:1,”st”:”گاما”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTR-p7BznJo53sX2zWf7ABw7tpmAwag2wUYlPfYRaHZZA9TuNzQdq4FWlDY”,”tw”:160}

{“id”:”MzuMnWafNXXtTM:”,”oh”:450,”ou”:”https://gama.ir/uploads/thumbs/pp/83cc84282f9aabeccb5723691e24cd2b/1-1.png”,”ow”:800,”pt”:”gama.ir/uploads/thumbs/pp/83cc84282f9aabeccb572369…”,”rh”:”gama.ir”,”rid”:”_csAKx1-Hvf_aM”,”rt”:0,”ru”:”https://gama.ir/learnfiles/detail/2839/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87%20%7C%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%202:%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D9%82%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85″,”sc”:1,”st”:”گاما”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQXqbSlwQ3ibCjjOKarivzR-V-rSYZPbwcG1l5Lge7PPx5kCSR-nxYc4-zW”,”tw”:160}

تصاویر بیشتر برای من حق دارمگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){var a=document.querySelector(“#taw”),b=document.querySelector(“#topstuff”);if(a&&!a.clientHeight&&b&&!b.clientHeight)for(var c=document.querySelector(“#rso”).children,d=0;d